#F29400
2
0
145

El Poble

Població: 15 habitants (en data 01 de gener de 2013)

Superfície: 30,7 km2

Densitat demogràfica: 2,05 habitants x km2

Altitud (casc urbà): 1.134 metres

Espais naturals protegits:

  • LIC de La Tinença
  • ZEPA de la Tinença
  • Parc Natural de la Tinença (pròxima aprovació)
  • Arbre monumental…

Segons explica una vella llegenda de Castell de Cabres se li va imposar aquest nom, perquè en una guerra de fa moltíssims anys, en el poble no quedaven mes que avis, dones i xiquets, perquè els homes barallaven en el camp de batalla. Cert dia al capvespre, un vell que estava de vigilant en el Castell, va veure que s'acostaven al poble les tropes enemigues per a saquejar-ho a la nit: com no…

Castell de Cabres es creu que va ser fundat pels àrabs. Inicialment va ser conquistat pel rei Alfonso II el cast en 1195, però va quedar abandonat fins a la seua reconquesta definitiva per Jaume I en 1233, repoblant-ho de cristià i augmentant el seu caseriu.

Posteriorment, una vegada fundat el monestir de Santa María de *Benifassà, Castell de Cabres va passar a formar part de la…

Castell de Cabres és un xicotet municipi de la Comunitat Valenciana. Situat al nord-oest de la província de Castelló, en la comarca dels Ports.

Presenta una altitud mitjana de 1134 m i un cim màxim de 1310 metres.
El seu paisatge és muntanyenc i té un clima d'hiverns austers i fresc a l'estiu.

És una de les entrades al Parc Natural de la Tinença de…